Welkom bij het Clusius College Alkmaar!

In deze schoolgids geven we zoveel mogelijk praktische en inhoudelijke informatie over de organisatie van ons onderwijs. Deze gids wordt alleen digitaal aangeboden. Dit maakt het mogelijk om eenvoudig door te klikken naar onderliggende documenten of websites. Waar dit het geval is, is de tekst onderstreept.


Het Clusius College verzorgt vmbo onderwijs vanuit het profiel groen. Naast theorievakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde worden er lessen gegeven over planten, dieren, techniek en voeding. Tevens is veel aandacht voor natuur, duurzaamheid en leefomgeving.


Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. School is een plaats waar je je veilig en geaccepteerd voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan de sfeer op school en aan het welzijn van iedere leerling. Dit bepaalt vanuit onze visie voor een groot deel de mate waarin je goed kunt presteren op school.


Bij vragen of opmerkingen, kan er met ons telefonisch of via e-mail contact worden opgenomen. Op intranet wordt tijdens het schooljaar actuele informatie weergegeven.


Wij wensen alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers een fijn en succesvol schooljaar toe.


Namens het team,

Dhr. W.J. van Reenen

Directeur

Waar in deze schoolgids de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld. Waar in de tekst ouders staat, wordt bedoeld ’ouders en verzorgers’.

Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10

1824 EX Alkmaar

072 561 09 34


www.clusius.nl/vmbo

Deze schoolgids is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u echter constateren dat de informatie onjuist of onvolledig is, dan vernemen wij dat graag.